SAMTALSTERAPI

Jag erbjuder samtalsterapi för enskilda klienter, par och grupper. Tillsammans gör vi upp en plan baserat på dina/era behov och önskningar och ses antingen några gånger eller påbörjar en längre tids terapi. Jag har min grund i psykosyntesen och jobbar med hela människan - kropp och själ, känsla och intellekt - och fokuserar framförallt på det friska och det som fungerar. Vi har nuläget som utgångspunkt i samtalen, men arbetar också med att förstå vår historia och våra erfarenheter som ofta präglar vårt sätt att tänka och handla idag. Metoder jag använder förutom samtal är meditation, gestaltövningar, visualisering, kroppsmedvetande övningar och kognitiva redskap. Stort utrymme ges även till att utforska och bearbeta känslor.