PEDAGOGISK HANDLEDNING

Under senare år har jag även specialiserat mig på pedagogisk handledning. Mina handledningsuppdrag har fokuserat på bl a läroplansfrågor, värdegrundsfrågor och pedagogisk dokumentation. Mina uppdrag har varierat från att handleda enskilda pedagoger i sitt arbete, stödja olika arbetslag, skapa nätverk för pedagoger och handledning av biträdande rektorer och andra chefer.