JOHANNA SJÖBERG

Jag har drygt 20 års erfarenhet av att arbeta med människor i utveckling, enskilt och i grupp. Jag är i grunden legitimerad förskollärare med fortsatta pedagogik- studier vid Stockholms universitet. Jag har även utbildat mig till diplomerad samtalsterapeut vid Huma Nova- Europeiska psykosyntesuniversitetet och till lärare i Omvärderande parsamtal (Re-evaluation Counselling) i Stockholm. Jag har mångårig erfarenhet och utbildning i olika meditationstekniker som mindfulness, buddhistisk meditation och transcendental meditation. Jag har bla varit anställd som handledare inom Tyresö kommun för att handleda och coacha pedagoger, chefer och arbetslag i förskole- och skolverksamhet. Idag ingår även personal i Nacka kommun i mina uppdrag. Sedan 1995 har jag arbetat som samtalsterapeut med egen mottagning i Stockholm. Mitt nuvarande arbete omfattar terapi individuellt, i grupp samt för par. Jag handleder och föreläser i pedagogiska frågor och grupp-processer för arbetslag och chefer från bl.a kommun och näringsliv. Min verksamhet finns i vackra lokaler på Brännkyrkagatan i Stockholm.