HANDLEDNING

Jag handleder grupper inom förskola och skola, näringsliv och omsorg. Handledning ger möjlighet att utvecklas i sin ledar- eller yrkesroll. Tillsammans reflekterar vi kring specifika frågor, sätter ord på tankar och upplevelser och utvecklas genom att lyssna till andras erfarenhet och kunskap. Jag arbetar lösningsinriktat med en tilltro till individens och gruppens förmåga att hitta lösningar. Utifrån gruppens behov och önskningar träffas vi regelbundet några gånger eller under en längre tid. Tillsammans formulerar vi handledningens syfte och mening.