COACHING

Tillsammans ringar vi in ett specifikt område, sätter upp mål och delmål och gör upp en handlingsplan. Vi blickar framåt och för en aktiv dialog där jag blir ditt bollplank. Jag arbetar lösningsinriktat och stödjer dig och sporrar dig om du kört fast. Till en början ses vi ofta, kanske t o m en gång i veckan, för att sedan mötas för utvärderande och uppföljande samtal. Dina behov och önskningar styr.